Ακαδημία Πλάτωνος   26.6.2015-6.7.2015

Διαμεσικές σκηνοθετήσεις ψυχικών φαινομένων

Ο κινηματογράφος ως μέσο ευρείας κοινωνικής απήχησης έχει την ικανότητα να διαμεσολαβεί μεταξύ κοινωνιών και πολιτισμών. Πέραν τούτου, είναι το αναπαραστατικό μέσο που προσιδιάζει με μεγάλη αμεσότητα και ακρίβεια πλήθος ψυχικών διεργασιών. Ενδιαφέρον είναι να δούμε πως αποτυπώνονται στον κινηματογράφο πανανθρώπινες συναισθηματικές και πνευματικές καταστάσεις.

Αφού ξεχωρίσουμε που βρίσκονται τα όρια μεταξύ της αντίληψης, της πρόσληψης και της ερμηνείας, και αναφερθούμε ιστορικά στις “εκλεκτικές συγγένειες” κινηματογράφου και Ψυχανάλυσης, θα διερευνήσουμε τη μεταβίβαση και την αντιμεταβίβαση που λαμβάνουν χώρα κατά την παρακολούθηση μιας ταινίας. Τα ονειρικά και ασυνείδητα στοιχεία της ταινίας παίζουν καθοριστικό ρόλο στην ψυχοδιανοητική εμπλοκή του θεατή και επιτρέπουν μια ανάλογη ερμηνεία από τον τόπο του λακανικού φαντασιακού. Δουλεύοντας πάνω σε συγκεκριμένες ταινίες, θα αναλύσουμε τόσο την απεικόνιση παθογενών περιπτώσεων, όσο και την επιρροή που ασκούν πάνω μας ένα ή πολλά στοιχεία μιας ταινίας.