ΙΑΝΟΣ  Ιανουάριος 2016

Η Λίλιαν Τσιαβού θα πραγματοποιήσει στον ΙΑΝΟ το σεμινάριο με θέμα «Λογοτεχνία, Αυτογνωσία και Εκπαίδευση». Το σεμινάριο στοχεύει στην καλλιέργεια της ψυχοπνευματικής αυτοσυνείδησης με τη βοήθεια της ψυχαναλυτικής προσέγγισης της λογοτεχνίας. Η παρουσίαση του σεμιναρίου από τη διδάσκουσα θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 2/12 στις 17:00.

Διάρκεια Σεμιναρίων: 18 ώρες (6 τρίωρες συναντήσεις).  Σάββατα 16/1, 23/1, 30/1, 6/2, 13/2 και 20/2 ώρα: 11:00 -14:00