Συνοπτικό Πρόγραμμα. Αναλυτικό Πρόγραμμα. Οργάνωση και Συντονισμός του Κινηματογραφικού & Λογοτεχνικού τομέα.